בית הכנסת הישן-חדש

1.3. THU PURIM   
2.3. FRI KABBALAT SHABBAT 17:27
3.3. SAT SHABBAT HAFSAKA SHENIYA  
  KI TISA 2M 30,11-34,35  
  mf: 1Melachim 18,1-39  
  mincha  
  end of Shabbat 18:35
9.3. FRI KABBALAT SHABBAT 17:38
10.3. SAT SHABBAT PARA  
  VAYAKHEL- PEKUDEY 2M 35,1-38,20  
  mf: 4M 19,1-22  
  hf: Yechezkel 36,16-38  
  mincha  
  end of Shabbat 18:46
16.3. Fri erev rosh chodesh nisan  
  KABBALAT SHABBAT 17:50
17.3. Sat SHABBAT HACHODESH  
  VAYIKRA 3M 1,1-5,26   
  PARASHA HACHODESH 4M 28,9-15  
  mf: 2M 12,1-20  
  hf: Yechezkel 45,16-46,18  
  mincha   
  end of Shabbat 18:58
23.3. Fri KABBALAT SHABBAT 18:01
24.3. Sat SHABBAT HAGADOL  
  TZAV 3M 6,1-8,36  
  hf: Mal 3,4-24  
  in Prague Yirmiyahu 7,21-8,3; 9,22-23  
  mincha  
  end of Shabbat 19:09
25.3. Sun change of EWT to EST  
29.3. Thu Chametz Cleaning  
30.3. Fri Fast of Firstborns 5:03-20:10
  Latest time to eat chametz until 10:35
  Latest time to burn chametz until 11:50
  EREV PESACH  Maariv 19:12
  1st Seder 20:30
31.3. Sat SHABBAT 1st Day of PESACH  2M 12,21 - 51;  
  mf: 4M 28 16 - 25  
  hf: Yehoshua 5,2 - 6,1; 6,27  
  mincha  
  end of Shabbat - sfirat haomer 20:21
  2nd Seder 20:45
1.4. Sun 2nd Day of PESACH  
  3M 22,26 - 23,44  
  mf: 4M 28,16 - 25  
  hf: 2Melachim 23,1 -9; 21 - 28  
  End of Festival 20:23
     
  ***  
  Shacharit on Shabbats and Holidays  always at 9 a.m.  
     
  *  
  the High Synagogue  
  On weekdays, Shacharit at 8:30 a.m.,  
  Mincha at 2:00 p.m.  
  *