בית הכנסת הישן-חדש

4.10. Wed EREV SUCCOT 18:15
5.10. Thu 1. day of  SUCCOT 9:00
  mincha and maariv 18:15
6.10. Fri 2. day of  SUCCOT 9:00
  KABBALAT SHABBAT 18:12
7.10. Sat SHABBAT CHOL HAMOED 9:00
  KOHELET   
  hf: Ye 38,18-39,16  
  mincha and maariv 17:45
  end of Shabbat 19:16
11.10. Wed Erev Shmini Atzeret 18:00
12.10. Thu SHMINI ATZERET 9:00
  MAZKIR 11:00
  mincha 17:50
   maariv and hakafot 18:20
13.10. Fri SIMCHAT TORA 9:00
  HAKAFOT 10:00
  KABBALAT SHABBAT 17:56
14.10. Sat BARCHI NAFSHI  
  BERESHIT 1M 1,1-6,8  
  hf: Yi 42,5-43,10  
  mincha and maariv 17:40
  end of Shabbat 19:02
20.10. Fri 1st day of Rosh chodesh cheshvan  
  KABBALAT SHABBAT 17:43
21.10. Sat SHABBAT ROSH CHODESH  
  NOACH 1M 6,9-11,32  
  mf: 4M 28,9-15  
  hf: Yi 66,1-24  
  mincha and maariv 17:30
  end of Shabbat 18:48
27.10. Fri KABBALAT SHABBAT 17:30
28.10. Sat LECH LECHA 1M 12,1-17,27  
  hf: Yi 40,27-41,16  
  mincha and maariv 17:20
  end of Shabbat 18:36
3.11. Fri KABBALAT SHABBAT 16:17
4.11. Sat VAYERA 1M 18,1-22,24  
  hf: 2Me 4,1-37  
  mincha and maariv 16:00
  end of Shabbat 17:25
     
  Shacharit on Shabbat  always at 9 a.m.  
  Maariv each weekday at 7:30 p.m.  
  *