בית הכנסת הישן-חדש

30.11. FRI KABBALAT SHABBAT   15:45
01.12. SAT VAYESHEV 1M 37,1–40,23    
  hf: Am 2,6–3,8    
  mincha     
  end of Shabbat   16:58
02.12. SUN Eve of Chanukkah -  1st candle p  
03.12. MON 1. day Chanukkah -  2nd candle pp  
04.12. TUE 2. day Chanukkah -  3rd candle ppp  
05.12. WED 3. day Chanukkah -  4th candle pppp  
06.12.THU 4. day Chanukkah -  5th candle  ppppp  
07.12. FRI 5. day Chanukkah -  6th candle pppppp  
  erev rosh chodesh tevet    
  KABBALAT SHABBAT   15:42
08.12. SAT SHABBAT ROSH CHODESH    
  MIKETZ 1M 41,1-44,17    
   mf: 4M 7,30-41    
  hf: Ze 2,14-4,7    
  mincha    
  end of shabbat   16:56
  6. day Chanukkah -  7th candle ppppppp  
09.12. SUN 2nd day of rosh chodesh    
  7. day Chanukkah - 8th candle pppppppp  
10.12. MON 8. day Chanukkah    
14.12. FRI KABBALAT SHABBAT   15:42
15.12. SAT VAYIGASH 1M 44,18-47,27    
  hf: Yech 37,15-37,28    
  mincha    
  end of shabbat   16:56
18.12. TUE fast 10. tevet   06:09-16:39
21.12. FRI KABBALAT SHABBAT   15:44
22.12. SAT VAYECHI 1M 47,28-50,26    
  hf: 1Me 2,1-2,12    
  mincha    
  end of shabbat   16:59
28.12.FRI KABBALAT SHABBAT   15:48
29.12. SAT SHEMOT 2M 1,1-6,1    
  hf: Yish 27,6-28,13 and 29,22-29,23    
  mincha     
  end of Shabbat   17:04
  2019    
04.01. FRI KABBALAT SHABBAT   15:55
05.01 SAT VA´ERA 2M 6,2-9,35    
  hf: Yech 28,25-29,21    
  mincha     
  end of Shabbat   17:11
       
  *    
  Shacharit on Shabbats and Holidays  always at 9 a.m.  
  Maariv each weekday at 7:30 p.m.    
  *