בית הכנסת הישן-חדש

   the Old-New Synagogue   
1.2. FRI KABBALAT SHABBAT 16:37
2.2. SAT MISHPATIM 2M 21,1-24,18  
  hf: 2M 12,1-17  
  mincha   
  end of Shabbat 17:49
4.2. MON Erev Rosh chodesh adar I.   
5.2. TUE 1st day Rosh chodesh adar I.   
6.2. WED 2nd day Rosh chodesh adar I.   
8.2. FRI KABBALAT SHABBAT 16:49
9.2. SAT TRUMA 2M 25,1-27,19  
  hf: 1Melachim 5,26-6,13  
  mincha   
  end of Shabbat 18:00
15.2. FRI KABBALAT SHABBAT 17:01
16.2. SAT TETZAVE 2M 27,20-30,10  
  hf: Is 15,2-34  
  mincha   
  end of Shabbat 18:10
22.2. FRI KABBALAT SHABBAT 17:13
23.2. SAT KI TISA 2M 30,11-34,35  
  mf: 1Melachim 18,1-39  
  mincha  
  end of Shabbat 18:22
1.3. FRI KABBALAT SHABBAT 17:25
2.3. SAT SHABBAT SHKALIM  
  VAYAKHEL 2M 35,1-38,20  
  mf: 2M 30,11-16  
  hf: 2Melachim 12,1-17  
  mincha  
  end of Shabbat 18:33
     
  ***  
  Shacharit on Shabbats and Holidays  always at 9 a.m.
  Maariv each weekday at 7:30 p.m.  
  ***