Nejranější křesťanství a jeho písemnosti jako fenomén judaismu II. chrámu a interpretace židovských Písem

16.9.2020

OVK ŽMP, Maiselova 15, 3. patro

středa 16. 9. od 18 hod.

Nejranější křesťanství a jeho písemnosti jako fenomén judaismu II. chrámu a interpretace židovských Písem

V období II. chrámu (516 př. n. l.–70 n. l.) je judaismus vystaven řadě cizorodých vlivů, se kterými se musí vyrovnávat, což přináší nejen útlak, ale také rozvoj obchodu, vzdělání a bohatství. Osobní identita tak není vymezena toliko znalostí židovských Písem a tradic, ale mnoha okolními vlivy. Přednáška Jiřího Lukeše z Husitské teologické fakulty UK vychází z konceptu Marka D. Nanose a P. Fredriksena, že Pavel, Saul z Tarsu, se nikdy nevzdal svého židovství a jeho osobnost i listy jsou interpretovatelné v kontextu judaismu II. chrámu a židovských Písem. Přednáška je součástí cyklu Židé a starověký Přední východ. / Vstup volný.

Nejbližší akce a události v měsíci

29.9. září 17:00 - 20:00

Vernisáž podzimního cyklu výstav Obrazy a hlasy Bubnů

Praha - Bubny, nádraží

30.9. září 18:00 - 19:30

Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa

OVK ŽMP, Maiselova 15

Všechny akce >