Skip to Content

Kontakty

Identifikátor datové schránky Židovské obce v Praze:

ID datové schránky: pecaq88

Fakturační údaje:

Židovská obec v Praze
Maiselova 250/18
110 01 Praha 1

IČO: 00445258
DIČ: CZ00445258
Židovská obec je plátcem DPH

e-mail:                       [email protected]    
Kontakt pro média:  [email protected]
Telefon sekretariát ŽOP: +420 224 800 812, +420 224 800 813

Telefon rabinát ŽOP: +420 224 800 849                                        
Fax:                          +420 222 318 664

http://www.kehilaprag.cz

http://www.facebook.com/ZOvPraze

Bankovní spojení pro platby v CZK:
Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 1936531399/0800
IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3653 1399
BIC: GIBACZPX

Bankovní údaje pro zahraniční platby:
Platby v USD / Gifts and payments in USD:

Bank name: Česká spořitelna, a.s.
Bank address: Budějovická 1912, 140 00 Praha 4
Account number: 6520912/0800
IBAN: CZ40 0800 0000 0000 0652 0912
Swift: GIBACZPX


Platby v EUR / Gifts and payment in EUR:

Bank name: Česká spořitelna, a.s.
Bank address: Budějovická 1912, 140 00 Praha 4
Account number: 1038-0008824223/0800
IBAN: CZ14 0800 0010 3800 0882 4223
Swift: GIBACZPX


předseda:                František Bányai ([email protected])
tajemník:                 Michal Borges ([email protected])
rabinát:                   [email protected]
restaurace Šalom: [email protected]
webmaster:             [email protected]

kontakt pro média:  [email protected]