Skip to Content

Varhanní koncert v Jeruzalémské synagoze

10.7.2024

středa 10. července v 18.00 h

Jeruzalémská synagoga

Varhanní koncert: Jiřina Marešová (varhany)

Program:

Sigfried Karg-Elert (1877 – 1933): Marche triomphale, op. 65

Salomone Rossi(1570 - 1630): Žalm 127 „Nestaví-li město Hospodin, nadarmo   bdí strážný“

         Baruch adonai „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi světa,          stvořiteli plodu země“

         Adon olam „Pán světa, který vládl před tím, něž všechno bylo stvořeno,      byl, je a bude vládnout ve slávě“

Léon Boelmann (1862 - 1897): Toccata (ze Suity gothique), op. 25

 J. Alain (1911 - 1940) - Dva tance na Agni Yavishtu

Max Reger (1873 - 1916): Toccata in d, op. 59, č. 5

Jiřina Marešová – cyklus varhanních improvizací „Starozákonní obrazy“

                   Stvoření světa

                   Noemova archa

                   Babylónská věž

                   Mojžíš – vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví

Louis Vierne: Carillon de Westminter, (ze sbírky Fantazijní kusy, op.54)

Nejbližší akce a události v měsíci