Protižidovská nařízení v provinciálních statutech Arnošta z Pardubic

17.10.2019

čtvrtek 17. 10. v 18 h, Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, 3. patro

Protižidovská nařízení v provinciálních statutech Arnošta z Pardubic

Přednáška Daniela Soukupa z Ústavu pro českou litera­turu AV ČR se zaměří na analýzu církevně-právního kodexu z roku 1349 a jeho posto­je k židovské komunitě v českých zemích. Statuta provincialia Arnesti formulovala protižidovská nařízení kanonického práva, a představovala tak významný protipól ke světské legislativě, která měla z utilitárních důvodů spíše ochranný charakter (Statuta Iudeorum). Vystoupení se zároveň dotkne vztahu právní teorie a praxe a souvislostí mezi cír­kevním právem a židovským právním systémem (halacha) středověkého Aškenázu.  Přednáška je součástí cyklu Kapitoly z dějin Židů v českých zemích od středověku po emancipaci.                                           
Vstup volný

 

Nejbližší akce a události v měsíci

23.10. října 18:00 - 19:30

Neklidný Středoevropan Viktor Ullmann

OVK ŽMP, Maiselova 15