Skip to Content

מידע לתיירים

יהודים חיים בצ'כיה כבר למעלה מאלף שנה. מאז הגעתם במאה התשיעית הם יצרו קהילות והתיישבו בבוהמיה ומורביה.

על אף שהקהילה לא היתה חזקה מבחינה מספרית, היתה השפעתה התרבותית גדולה. במשך מאות השנים הצליחו לשמור על המסורת והמנהגים שלהם, עדות לכך היא המונומנטים היהודיים הרבים שניתן לראות כמעט בכל רחבי הרפובליקה הצ'כית.