Skip to Content

בית העלמין היהודי החדש

בית העלמין היהודי החדש נוסד בשנת 1890 (5650) , כשבית הקברות היהודי הישן ז'יז'קוב שברחוב פיביחובה (היום) סיים את פעילותו ומשמש היום כאתר היסטורי מוגן. כיום זהו בית העלמין היהודי היחידי בפראג בו מתקיימות הלוויות יהודיות. משנת 2005 ברשותנו נתונים חדשים המאפשרים חיפוש של קבורים ומיקום קיברם ואף הדפסת מפה עם המיקום וניווט לקבר המבוקש. בית העלמין נבנה כך שיוכל להכיל כ- 100.000 קברים. הוא משתרע על שטח של יותר מ – 10 הקטר , עם 25.000 קברים כיום. לצורך השוואה הוא גדול פי עשרה משטחו של בית הקברות העתיק ביוזפוב – הרובע היהודי . אולם ההספדים , בית הטהרה , משרדי ההנהלה והחומה מסביב לבית הקברות נבנו בסגנון של אותה התקופה – הרנסאנס. את אולם ההספדים תכנן הארכיטקט בדז’יך מונזברגר. מההתחלה סודרו החלקות כך שהנקברים מילאו אותם בסדר כרונולוגי ולכן בעת סיור במקום ניתן לסקור את המצבות מהתקופות השונות : מהנאו גותי לנאו רנסאנס , דרך ארט נובו ועד לימינו . מצבות רבות הן יצירותיהם של המובילים בארכיטקטים והפסלים הצ’כיים. חלקת קבורה שנמצאת במרכז השדרות של בית העלמין מוקדשת לעובדי הקהילות היהודיות ולאישים ידועים בחייהם ובפועלם ובכניסה לבית העלמין חלקת כבוד לרבנים ידועים כגון : ד”ר נתן אהרנפלד או ד”ר גוסטב סיחר. בכניסה גם אנדרטה להנצחת ה”פטריה” , לזכר הכפר דולנוקרלוביץ שנמחק כליל עם הקהילה שחיה בו ולזכרם של קורבנות מלחמת העולם הראשונה. לאורך הקיר המזרחי נבנו קברים מפוארים של משפחות אמידות בעלי עסקים ובנקאים גדולים כמו משפחות בונדי , פעתשק או וולדס . הקבר המפורסם ביותר הוא קברו של פראנץ קפקא. בקיר הדרומי של בית העלמין תלויים לוחות זיכרון לקורבנות השואה שניספו בצעדות המוות ומקום קבורתם לא נודע. הניהול והאחזקה של בית העלמין הוא מתקציבה של הקהילה היהודית בפראג ובתמיכתם של אירגונים וקרנות נוספות

בית הקברות נגיש כל השנה ללא עלות, תוכלו למצוא את שעות הפתיחה הנוכחיות באתר

www.synagogue.cz