מערכת שעות לימוד

Studies in Midrasha will be resumed after the High Holidays. The new schedule will be valid from October 4th 2021.

לימודי תורה ויהדותלהורדה