גופים נבחרים

הקבוצה המייצגת של הקהילה

 • חברי הקבוצה נבחרים אחת לארבע שנים

 • לאחר אסיפת חברי הקהילה היא הגוף הגבוה ביותר

 • משמשת כרשות המחוקקת בקהילה

ישיבות הקבוצה פתוחות לחברי הקהילה לפי תקנון הקהילה

חברי הקבוצה הנוכחית:

 • Bányai František

 • Bohbot David

 • Bouda Marek

 • Braun Jozef

 • Daníček Jiří

 • Jelínek Martin

 • Jurečková Ivana

 • Köppl Daniel

 • Král Pavel

 • Kraus Tomáš

 • Krýsl Šimon

 • Kučera Petr

 • Lorencová Eva

 • Moravcová Kateřina

 • Neuwirthova Vida

 • Pacovský Jiří

 • Pasternak Tomáš

 • Pavlát Leo

 • Rappaport Barbora

 • Roubínek Jan

 • Skálová Zuzana

 • Veselá Zuzana

 • Vidláková Michaela

חברים קבועים:

 • Borges Michal

 • David Peter

הנהלת הקהילה

נשיא הקהילה היהודית

 • František Bányai

משמשת כרשות המבצעת בקהילה

 • František Bányai

 • Eva Lorencová

 • Tomáš Pasternak

 • Jiří Pacovský

 • Barbora Rappaport

 • Michal Borges

 • David Peter

ועדת הביקורת של הקהילה

הועדה לביקורת של הקהילה הוא הגוף המפקח על התנהלותה של הקהילה לפי התקנון

 • Taussig Tomáš

 • Dostál Michal

 • Herman Otto

 • Jurečková Petra

 • Karasová Ester

 • Kosáková Jana

 • Pavlíčková Tamara