Skip to Content

אודות הרבנות

רבנות ק"ק פראג נמצאת בבית הקהילה היהודית בפראג. 
הרב הראשי לפראג הוא הרב דוד פטר.
הרבנות אחראית  על חיי הדת בקהילה הכוללים תפילות קבועות בימי חול, בשבתות וחגים, לימודי יהדות, בריתות ובר/בת מצווה, חתונות והלוויות יהודיות.
הרבנות מפעילה גם מקוואות לנשים וגברים.
מחלקת הרבנות מנפיקה תעודות כשרות למפעלים ומסעדות ומפקחת על הכשרות המקובלת ומוכרת על ידי הרבנות הראשית לישראל.

צרו קשר

מזכירות:                   420224800849+  [email protected]
מקוה לנשים (וואצאפ) 420731136013+  [email protected]
מחלקת כשרות:         420224800804+  [email protected]
בית העלמין היהודי החדש: 420226235216+  [email protected]
חברה קדישא (לוויות)        420734796200+ [email protected]