Kompletní péče o seniory v terénních službách

  

PROJEKT KOMPLETNÍ PÉČE O SENIORY V TERÉNNÍCH SLUŽBÁCH A V DOMOVĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŽOP

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

 

 

Židovská obec v Praze Sociální oddělení

KOMPLETNÍ PÉČE O SENIORY V TERÉNNÍCH SLUŽBÁCH A V DOMOVĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Cíle projektu

Sociální oddělení Židovské obce v Praze za podpory Evropské unie, Swiss fondu a Ministerstva zdravotnictví nabízí v projektu Komplexní sociální a zdravotní program péče o seniory v terénní péči a v domě s pečovatelskou službou v Penzionu Charlese Jordana následující programy:

•       soubor preventivních programů a přednášek zaměřující se na zdravotní a pohybové aktivity, určené pro seniory.

•       skupinové a individuální cvičení pro seniory pod odborným dohledem fyzioterapeutek, procházky do přírody za účelem posílení fyzické i psychické kondice.

•       vytvoření odlehčovacího lůžka pro klienty v Penzionu Charlese Jordana.

•       vytvoření hospicového lůžka v Penzionu Charlese Jordana s odbornou péčí o umírajícího.

•       odborné vzdělávání pracovníků, dobrovolníků sociálního oddělení.


Preventivní programy

Jedná se o soubor preventivních programů pod vedením zdravotní sestry

Přednášková činnost

•       prevence nejčastějších civilizačních nemocí (diabetes, kardiovaskulární onemocnění, neurologická onemocnění, pohybové aktivity)

•       zachování pohyblivosti ve vyšším věku - prevence pádů

•       hodnocení bytu, návrh úprav a poradenství v oblasti zdravotních pomůcek

•       možnosti léčby bolesti v domácím prostředí

•       paliativní a hospicová péče

•       poradenství v oblasti poruch paměti a trénování paměti

Poradenství a cvičení

Pravidelné konzultační hodiny ergoterapeuta a fyzioterapeuta

Individuální poradenství u klientů v domácnosti v oblasti:

•       prevence pádů

•       úprava domácího prostředí

•       výběr a nácvik správného používání vhodné kompenzační pomůcky pro soběstačnost

Individuální a skupinové cvičení

Individuální, odborné cvičení klienta s fyzioterapeutem v jeho domácím prostředí. Cvičení je omezené na základních 5 návštěv, dále dle individuální potřeby klienta.

Návštěvám předchází sociální šetření provedené sociální pracovnicí.

Skupinové cvičení v Penzionu Charlese Jordana, plavání v bazénu a další skupinové aktivity.

Odlehčovací programy

Odlehčovací lůžko v Penzionu Charlese Jordana.

Jedná se o krátkodobý, přechodný pobyt pro seniory, kteří se vrací z nemocnice do domácího prostředí.

Klientům je poskytována pečovatelská služba a možnosti rehabilitace a individuálního cvičení.

Doba trvání pobytu jsou 3 měsíce s možností prodloužení.

Odlehčovací hospicové lůžko v Penzionu Charlese Jordana.

Lůžko s odbornou péči o umírající osoby v důstojném a bezpečném prostředí, ve spolupráci s mobilním domácím hospicem, je určeno na pomoc rodinám, kteří pečují o svého blízkého v domácím prostředí a potřebují pomoc a podporu.

Projekt byl realizován v letech 2015 - 2016 a udržitelnost projektu byla stanovena na 5 let. po ukončení projektu. 

Kontaktní osoby

Ing. Jana Wichsová
vedoucí SO a sociální pracovnice

Bc. Veronika Čábelková
ergoterapeutka

Tel: 00420/224 800 822

Fax: 00420/222 310 951

Sociální oddělení
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
Praha 1, 110 00
e-mail: socialni@kehilaprag.cz
 

„Šance pro Váš rozvoj“ http://www.mzcr.cz/,

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

www.swiss-contribution.cz, czp-swiss@mfcr.cz