Skip to Content

Židovské muzeum

Židovské muzeum v Praze je evropským unikátem, nejkomplexnější institucí svého druhu: spravuje čtyři historické synagogy a Obřadní síň s jedinečnými expozicemi, světoznámý Starý židovský hřbitov, vlastní galerii, několik depozitářů, archiv, knihovnu s multimediálním centrem i restaurátorská pracoviště stejně jako vzdělávací a kulturní centrum. Zároveň představuje jeden z nejatraktivnějších bodů na kulturní mapě střední Evropy. 

Procházka po památkách s nádhernými judaiky v jedinečném areálu pražského Židovského Města, které je od roku 1992 zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, patří k nejpůsobivějším zážitkům, jaké hlavní město České republiky poskytuje. I proto Židovskému muzeu v Praze patří mezi českými muzejními institucemi trvale nejvyšší příčka návštěvnosti.

Významnou část naší práce představuje osvětová a vzdělávací činnost, kterou rozvíjíme nejen v Praze, ale od roku 2006 i v Brně. Spolupracujeme při tom s předními univerzitními pracovišti a vzdělávacími institucemi, historiky, judaisty, literárními vědci, politology a pedagogy. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bylo Židovské muzeum v Praze zařazeno do systému akreditovaných vzdělávacích zařízení pro pedagogy.

Zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti je také k dispozici naše specializovaná judaistická knihovna se 130 000 svazky přibližující historii a kulturu Židů v Čechách a na Moravě, dějiny šoa a druhé světové války, judaismus, hebrejštinu či Stát Izrael. Vedle dalších děl zaměřených na muzeologii, slovníků, učebnic a encyklopedií jsou v knihovní studovně připraveny také specializované elektronické databáze a digitalizovaná židovská periodika.

V multimediálním centru, které je součástí knihovny, je pak návštěvníkům k dispozici mimo jiné muzejní fonotéka, audiotéka a databáze obětí šoa. Je zde také možné studovat přepsané vzpomínky pamětníků šoa a po objednání nahlížet do online sbírky Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation s výpověďmi přeživších a svědků holocaustu, zaznamenanými v 57 zemích světa.

Expozice Židovského muzea v Praze jsou umístěny ve čtyřech historických synagogách (synagoga Maiselova, Klausová s Obřadní síní, Pinkasova a Španělská), do prohlídkového okruhu muzea dále patří Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna.

Otevřeno je denně kromě sobot a dalších židovských svátků 9-18 hod (letní čas) a 9-16.30 hod (zimní čas). Vstupenky lze zakoupit v pokladnách návštěvnických objektů, v Informačním a rezervačním centru (Maiselova 15, Praha 1) nebo na e-shopu muzea.

Více informací na:

https://www.jewishmuseum.cz/