Skip to Content

Židovské památky v ČR

Židé žijí v historických českých zemích více než tisíc let. Od svého příchodu v 9. století vytvořili společenství na mnoha místech v Čechách i na Moravě. Komunita to sice nebyla početně příliš silná, ovšem o to větší byl její kulturní vliv. Celá staletí udržovali své tradice a zvyky, o čemž svědčí mnoho židovských památek, která lze vidět prakticky po celé České republice. Dochovalo se několik set židovských hřbitovů. Je zde 200 synagog, z nichž jen jedna v Brně a dvě v Praze (Staronová a Jubilejní) slouží dodnes k bohoslužbám. Jsou zde židovské čtvrti, nejzachovalejší je ta v Třebíči, která je i na Seznamu památek UNESCO. Židovská kultura to ovšem nejsou jen stavby. Od roku 1906 je v Praze Židovské muzeum, kde lze vidět knihy, rukopisy a umělecké předměty. V Terezíně na Litoměřicku je otevřena stálá expozice Muzea Ghetta. V průběhu společného soužití s okolní společností zažívali Židé různá příkoří, odmítání a diskriminaci. Ovšem byly tu i léta příznivější, ve kterých se mohli těšit přízni panovníků a právě z těchto let se dochovalo nejvíce židovských památek.
 


Obnova židovských památek v ČR

10 hvězd - revitalizace židovských památek