Skip to Content

KDP EZRA patří do systému sociálních služeb, které zajišťuje Židovská obec v Praze.

Jde o nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje registrovanou terénní sociální službu Osobní asistence. Klienti KDP EZRA mohou využívat propojenou formu zdravotní a sociální péče v přirozeném sociálním prostředí domova podle individuálních potřeb.

Více o Ezra >

Naše cíle

KDP EZRA poskytuje integrovanou formu sociální a zdravotní péče, jejímž cílem je:

1. Odstranění akutní nebo déletrvající nepříznivé životní situace

2. Podpora samostatnosti, soběstačnosti a aktivizace uživatelů služeb

3. Podpora života uživatelů služeb ve vlastním domácím prostředí co nejdéle, jak je vzhledem k jejich celkovému stavu možné a bezpečné