Skip to Content

Konference péče o seniory

Mezinárodní konference ,, Péče o seniory – inspirujte se!“

Konference se konala 25.10. 2018 v Kaiserštejnském paláci na Praze 1 pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí ČR Dipl.-Pol. Jany Maláčové Msc.

Mottem konference se stala myšlenka: ,,Od zítra začnu a vím jak!“ Toto motto mělo být naplněno pomocí přednášek a workshopů,  jejichž společným nositelem byla odvaha měnit zažité postupy, neotřelý úhel pohledu, ochota inspirovat ostatní či  motivace pomocí příběhů.

Na akci vystoupili čeští a zahraniční přednášející, projekt byl realizován podle předpokladů a byl naplněn i cíl, rozšířit informovanost o vysoké úrovni sociálních služeb v ŽOP.

Konference byla primárně určena pro odbornou veřejnost, tedy pracovníky v přímé péči a v soc. službách a byla realizována u příležitosti patnáctiletého výročí založení KDP Ezra.

Účastníci konference její průběh velmi kladně hodnotili, což bylo ověřeno osobním dotazováním v místě konání a dále písemně v distribuovaných dotaznících.

Projekt byl finančně podpořen MPSV, MHMP, Nadací Veolia, společností Vamed Mediterra, firmami Meyra, Hartmann – Rico a Nobilis Tilia.