Personál

Činnost v KDP Ezra je členěna na sociální a zdravotní úsek (vč. ergoterapie) a administrativu.

Všichni zaměstnanci mají potřebné vzdělání, praxi a kompetence, které jsou nutné k vykonávání konkrétní činnosti.

Sociální úsek:

 • Manažerka sociálních služeb a zástupkyně ředitelky

 • Sociální pracovnice

 • Osobní asistentky

Zdravotní úsek a ergoterapie:

 • Vedoucí zdravotního úseku

 • Zástupkyně vedoucí zdravotního úseku

 • Zdravotní sestry

 • Ergoterapeutka metodik

 • Ergoterapeutky

Administrativní úsek:

 • Ředitelka KDP Ezra

 • Vedoucí administrativy

 • Administrativní pracovnice

 • Administrativní pracovnice – obslužná činnost, klienti