Skip to Content

Complex home care EZRA (further as “KDP EZRA”) is private health care institution which provides registered field social services of personal assistance. The clients of KDP EZRA may use combined version of health and social services in a natural environment according to their individual needs.

KDP EZRA belongs to the system of social services provided by the Prague Jewish Community. The mission of the community is to provide or secure various services to its clients. Such services exist to support and provide care to enable a dignified style of life according to individual needs. They are specifically targeted on survivors of the Holocaust.

Více o Ezra >

Naše cíle

KDP EZRA poskytuje integrovanou formu sociální a zdravotní péče, jejímž cílem je:

1. Odstranění akutní nebo déletrvající nepříznivé životní situace

2. Podpora samostatnosti, soběstačnosti a aktivizace uživatelů služeb

3. Podpora života uživatelů služeb ve vlastním domácím prostředí co nejdéle, jak je vzhledem k jejich celkovému stavu možné a bezpečné