Aktuality

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DSP HAGIBOR OD 27. 7. 2021

Vypracováno v souladu s aktuálními opatřeními vlády a MZ ČR, platnými k dnešnímu dni.

Každá osoba, která jde navštívit klienta, se prokáže jedním z níže uvedených potvrzení:

  • · Negativní PCR test – ne starší 7 dní
  • · Negativní antigenní test – ne starší 72 hodin
  • · Negativní antigenní test z povinného testování na pracovišti - platnost 72 hodin, NOVÉ - možnost „čestného prohlášení“ je zrušena
  • · Negativní antigenní test ze školy nebo z jiného školského zařízení - platnost 72 hodin, NOVÉ - možnost „čestného prohlášení“ je zrušena
  • · Návštěvník si v DSPH v hlavní recepci před zdravotní sestrou provede antigenní test z vlastních zdrojů určený k sebetestování – s negativním výsledkem
  • · Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID 19, nejdéle před 180 ti dny (6 měsíců) od prvního laboratorního potvrzení nemoci PCR testem, s razítkem a podpisem lékaře
  • · Potvrzení o ukončeném očkování proti COVID – 19 (jednofázové či dvoufázové), kdy od ukončení plného očkování uplynulo alespoň 14 dní, což doloží certifikátem - doba platnosti očkování je v současné době neomezená

Děti do 6 ti let testovány nejsou, nemusí proto dokládat žádné potvrzení. Pro děti od 6 ti let věku platí stejná pravidla jako pro dospělé.

Každý dospělý návštěvník musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazený (přes ústa i nos) respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, případně nano-roušku, dítěti od 2 do 15 ti let stačí ochranná rouška, nano-rouška či jiný ochranný prostředek, který brání šíření kapének a aerosolu. Dítě do dvou let věku je z tohoto pokynu vyňato.

Každá osoba musí před vstupem (pouze) na pokoj svého blízkého vyplnit na recepci oddělení Čestné prohlášení - za nezletilé děti je vyplní a podepíší rodiče; musí si vydesinfikovat ruce a dodržovat všechna obecná doporučená hygienická opatření – ruce – roušky – rozestupy.

Návštěvy nejsou omezeny časem příchodu a odchodu, dobou trvání ani počtem vstupujících osob. Doporučujeme ale maximálně 3 osoby (případné dítě je jednou ze tří osob), kumulace většího počtu osob na pokoji není vhodná. V případě pěkného počasí vždy doporučujeme pobyt na zahradě.

Vstup do budovy je hlavním vchodem - U vchodu a také na všech recepcích jsou nádobky s desinfekčním prostředkem k průběžné desinfekci rukou, a také červené odpadkové koše k odkládání použitých ochranných roušek a respirátorů. Prosíme, nevhazujte do nich běžný odpad.

Se svým domácím mazlíčkem lze přijít až do pokoje klienta.

Veškeré pokyny jsou průběžně konzultovány s Hygienickou stanicí. V případě změny vládních nařízení či při výskytu nových informací ohledně rizika nákazy je možné, že bude systém návštěv opět upraven. Děkujeme, že naše pokyny respektujete v zájmu zachování zdraví klientů i pečujících.

DĚKUJEME VÁM ZA JEJICH PLNÉ RESPEKTOVÁNÍ

Kolektiv zaměstnanců DSP Hagibor za podpory předsedy ŽOP Františka Bányaie

27. 7. 2021


Čestné prohlášení návštěvy od 9. 7. 2021

/docs/1400-ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVY OD 9. 7. 2021.odt