Aktuality

Vážené rodiny našich klientů, přátelé, členové ŽOP,

v rámci nezbytné ochrany Vašich blízkých, ostatních klientů i personálu DSPH před infekcí a jejím případným šířením v prostoru Hagiboru Vás prosíme,

respektujte mimořádné

POKYNY PRO NÁVŠTĚVY

Rozhodně nenavštěvujte své blízké v době, kdy se u Vás vyskytne:

 • zvýšená tělesná teplota

 • nově vzniklý suchý kašel

 • nově vzniklé dýchací obtíže

 • zažívací obtíže, průjmy, zvracení

 • nově vzniklé bolesti kostí, kloubů

 • bolest v krku

 • bolest, zarudnutí a prosáknutí kolem očí

 • náhlá ztráta čichu a chuti

 • nová neobvyklá vyrážka kdekoliv na těle, zejména na nohou a v oblasti chodidel

 • střídání stavu horka, zimnice, i bez zvýšené tělesné teploty

 • jiné i neobvyklé obtíže, odlišující se od Vašeho běžného zdravotního stavu

 

Prosíme:

 • Vždy plně respektujte pokyny personálu DSPH.

 • Návštěvy Vašich blízkých si rozvrhněte mezi 9 – 17.30 hod.

 • Nechoďte ve více lidech, výjimkou mohou být životní jubilea Vašich blízkých.

 • Vstupujte určeným vchodem pro žluté nebo pro zelené patro – tj. pro přízemí nebo 1. p.

 • Při vstupu do budovy si vždy pečlivě desinfikujte ruce, desinfekční prostředek je vždy k dispozici.

 • Nenavštěvujte více klientů v jednom dni.

 • Vždy, když přijdete, ohlaste se personálu ve službě, stejně tak při svém odchodu, protože „zátěžová“ místa budou posléze desinfikována.

 • Ke svému blízkému vstupujte v ochranné roušce. Pokud ji nebudete mít, roušku Vám vydáme.

 • Když to bude možné, zredukujte vzájemné objímání a velmi blízký kontakt.

 • Raději se svým blízkým na Hagiboru společně nic nekonzumujte. Museli byste totiž odložit ochranné prostředky. Výjimku tvoří oslavy životních jubileí.

 • Umožní-li to zdravotní stav Vašeho blízkého a počasí, využijte k společnému setkání i prostor zahrady.

 • Při návratu na pokoj si Vy i klient opět vydesinfikujte ruce – desinfekci poskytne personál.

Děkujeme za Vaše pochopení a vstřícnou spolupráci.

 

Kolektiv zaměstnanců DSP Hagibor za podpory předsedy ŽOP Františka Bányaie