Aktuality

Aktuální opatření k omezení rizika šíření koronaviru

V Praze dne 10. března 2020

V reakci na mimořádná opatření vlády a rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ruší Židovská obec v Praze od středy 11. března do odvolání veškeré hromadné akce v objektech užívaných ŽOP s předpokládanou účastí vyšší než 50 osob.

Zároveň vydává doporučení všem členům nad 75 let a jejich rodinným příslušníkům v zájmu ochrany svého zdraví omezit jízdy se smluvními i nesmluvními partnery na nutné minimum.

Mimořádná opatření v DSPH:

DSP Hagibor dbá vládních nařízení a jedná v zájmu zachování zdraví klientů, jedná se tedy o prevenci, aby nedošlo k nákaze klientů zvenčí:

  • zákaz všech návštěv ke klientům (včetně rodiny) - tzn. jde o to, abychom zamezili kontaktu lidí zvenku s klienty DSPH, a aby se omezilo riziko nákazy

  • pokud klient ze svého svobodného rozhodnutí odejde k rodině domů, bude se moci vrátit až po skončení opatření,

  • je proto doporučováno, aby klienti zůstali v DSPH, kde mají zajištěn veškerý komfort a všechny služby k dispozici, a to včetně služby nákupu

  • ostraha ani personál nemůže přebírat žádné věci pro klienty

  • přesun všech aktivit ze staré budovy do rezidenční části (jídelna, programy Centra denních aktivit)

  • k praktickému lékaři pouze po předchozí telefonické konzultaci 

  • důraz na dodržování hygienických podmínek