Dary

I hrdina potřebuje Vaši pomoc…aneb, jak lze pomáhat

Hagibor znamená hebrejsky hrdina. Domov sociální péče Hagibor, jak se naše zařízení nazývá, je koncipován jako středisko komplexní sociální péče. Všem klientům je zajišťována kvalitní péče, aby alespoň podzim života strávili v bezpečí a v atmosféře pohody a lásky. Poskytování takové péče je však spojeno s nemalými náklady, a proto velmi oceníme každou pomoc.

Pomáhat lze těmito způsoby:

1. Finanční dar, kterým přispějete ke zdárnému chodu Domova nebo k uhrazení nákladů spojených s nákupem speciálních zařízení. (Číslo účtu: 1936531399/0800, variabilní symbol 1501). Jména větších dárců, kteří nespecifikují svůj dar, budou umístěna na pamětní desce ve vstupní hale. Pro dárce, kteří se rozhodli podpořit konkrétní prostor či zařízení, bude pamětní deska s jejich jménem umístěna přímo u něj.

2. Zařízení pro péči o naše klienty. V přiloženém seznamu v sekci \"Ke stažení\" naleznete různé možnosti.

Děkujeme Vám za Vaši laskavou pomoc!


Ti, kteří přispívají na chod Domova Hagibor

JDC

MPSV

Nadační fond obětem holocaustu

  • Nadační fonf obětem holocaustu je nezisková organizace, kterou zřídila Federace židovských obcí ČR v roce 2000.
  • webové stránky: www.fondholocaust.cz

Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové

Magistrát hlavního města Prahy