Kulturní akce

V DSP Hagibor se pravidelně pořádají různé kulturní akce.
Můžete se účastnit vernisáží obrazů, vyslechnout si příjemnou hudbu či shlédnout divadlo. Mezi našimi hosty jsou bohatě zastoupeni přední čeští i zahraniční umělci a osobnosti kulturního života.
 

Kulturní program

Duben 2019

  • středa 24. dubna       14.30   Kavárna Miriam       Beseda se spisovatelkou Rút Sidonovou

Výstavy:  Co se do Obecních novin nevešlo – fotografie Petra Balajky

Květen 2019

  • středa 15. května    14.30     Koncertní sál         Vernisáž výstavy obrazů Lenky Kocierzové

  • středa 22. května    10.30     Koncertní sál        Setkání s hudbou – provází Igor Tausinger

  • středa 22. května    14.30     Kavárna Miriam    Turisté a židovská Praha vypráví Zuzana Pavlovská

Výstavy: Co se do Obecních novin nevešlo – fotografie Petra Balajky
               Myšlenky světla – obrazy z výtvarné dílny Denního centra Hagibor