Skip to Content

ŽOP je registrovaným poskytovatelem řady sociálních služeb a Domov sociální péče Hagibor je jedním z jejích největších projektů. Jeho hlavním posláním je poskytovat široký výběr sociálních služeb seniorům, kteří přežili šoa. Patří sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská péče, kvalitní strava, sociálně-terapeutické služby, skupinové a individuální aktivity.

 

Více o DSP Hagibor >

Služby DSP

Domov pro seniory

trvalý pobyt

Služba Domov pro seniory (trvalý pobyt v DSPH) nabízí klientům takové bydlení a péči, aby si klienti mohli v maximální míře zachovat takový způsob života, na který byli zvyklí ze svých domovů, s ohledem na potřeby a práva ostatních klientů.

Odlehčovací služby

krátkodobý pobyt

Odlehčovací služba umožňuje osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich domově, změnit na krátkou dobu prostředí se zajištěním potřebné péče.

Denní stacionář

Služba Denní stacionář usiluje o udržování kvality života seniorů, kteří v důsledku zhoršení svého zdravotního stavu a mírného snížení soběstačnosti již potřebují během dne určitou pomoc či dohled druhé osoby.

Všechny služby >

Novinky

Partneři

Logo JDC the leading global jewish humanitarian organization
Logo Ministerstvo práce a sociálních věcí
Logo Nadační fond obětem holocaustu
Logo Ministerstvo obrany a Armáda České republiky
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Logo hlavní město Praha
Logo Claims Conference

Projekty

Logo Svět na stole Logo We build a community