Skip to Content

Úhrada za služby

Ceník DSPH je součástí ceníku ŽOP (Židovská obec v Praze), o kterém se můžete informovat přímo v ŽOP.

Výše úhrad za služby DSPH pro klienty je v souladu s ustanovením zákona o sociálních službách.

Zájemce o službu při konzultaci se sociálním pracovníkem DSPH na vyžádání obdrží spolu s návrhem Smlouvy o službách Ceník a další související dokumenty.