Stravování

Košer stravování v DSPH

Domov sociální péče Hagibor je zřizován Židovskou obcí v Praze. Kuchyně provozovaná DSPH se proto řídí pravidly židovské víry a v kuchyni jsou vařena pouze košer jídla. Zákony, stanovené v Tóře (5 knihách Mojžíšových, písemné tradici), Talmudu (ústní tradici) a rabíny, jsou zde uváděny v život. Vaří se ve dvou zcela oddělených kuchyních, a to masité a mléčné (maso a mléko není dovoleno ani jíst či vařit pohromadě ani z této směsi mít jakýkoli jiný užitek). Oddělené jsou i výdejny a k dispozici jsou dva kompletně vybavené sety nádobí a příborů.

Vlastní jídelna se nachází ve zvýšeném přízemí pravého křídla původní budovy Hagiboru s kapacitou 60 míst. Provoz kuchyně je od 6 hodin ráno do 19 hodin večer, a to každý den, 365 dní v roce. Klientům je zajišťováno stravování po celý den. Stravování je vždy v individuálním režimu, který je stanoven nutričním terapeutem ve spolupráci s klientem. Pestrý výběr stravy je zajištěn také několika možnostmi volby z jídelníčku. Veškeré jídlo je expedováno do jídelny a podle potřeb klientů i do rezidenčních částí budovy, na pokoje.

Kuchyně zajišťuje přípravu obědů i pro široké spektrum klientů mimo DSP Hagibor (senioři, matky s dětmi, nemocní v nemocnicích, kteří vyžadují pouze košer stravu). Díky existenci samostatné mléčné kuchyně jsou v hojné míře vyráběny mléčné pekařské speciality, zejména dorty. Dále kuchyně připravuje občerstvení ke kulturním akcím, které domov pravidelně připravuje.

Na celém provozu kuchyně se podílejí vedle kuchařů i mašgiachové, což jsou osoby přímo podřízené rabínovi. Ti dohlížejí a garantují, že veškeré jídlo a vůbec celý chod kuchyně (objednávání surovin, přejímka zboží, kontrola skladů, vlastní vaření, expedice jídel, školení zaměstnanců) odpovídá a je v souladu s židovskou tradicí.

V případě zájmu o více podrobností navštivte také rubriku Košer služby na stránkách ŽOP www.kehilaprag.cz

 

/docs/1624-11.7. - 15.7.2022 Jídelní lístek.pdf

/docs/1625-18.7. - 22.7.2022 Jídelní lístek.pdf

/docs/1626-25.7. - 29.7.2022 Jídelní lístek.pdf

/docs/1636-1.8. - 5.8.2022 Jídelní lístek.pdf

/docs/1637-8.8. - 12.8.2022 Jídelní lístek.pdf

/docs/1646-15.8.-19.8.2022 Jídelní lístek.pdf

/docs/1647-22.8.-26.8.2022 Jídelní lístek.pdf

/docs/1648-29.8. - 2.9. 2022 Jídelní lístek.pdf

/docs/1690-26.9. - 2.10.2022.pdf

/docs/1687-3.10. - 9.10.2022.pdf

/docs/1688-10.10. - 16.10.2022.pdf

/docs/1689-17.10. - 23.10.2022.pdf