Skip to Content

Stravování

Košer stravování v DSPH

Domov sociální péče Hagibor je zřizován Židovskou obcí v Praze. Kuchyně provozovaná DSPH se proto řídí pravidly židovské víry a v kuchyni jsou vařena pouze košer jídla. Zákony, stanovené v Tóře (5 knihách Mojžíšových, písemné tradici), Talmudu (ústní tradici) a rabíny, jsou zde uváděny v život. Vaří se ve dvou zcela oddělených kuchyních, a to masité a mléčné (maso a mléko není dovoleno ani jíst či vařit pohromadě ani z této směsi mít jakýkoli jiný užitek). Oddělené jsou i výdejny a k dispozici jsou dva kompletně vybavené sety nádobí a příborů.

Vlastní jídelna se nachází ve zvýšeném přízemí pravého křídla původní budovy Hagiboru s kapacitou 60 míst. Provoz kuchyně je od 6 hodin ráno do 19 hodin večer, a to každý den, 365 dní v roce. Klientům je zajišťováno stravování po celý den. Stravování je vždy v individuálním režimu, který je stanoven nutričním terapeutem ve spolupráci s klientem. Pestrý výběr stravy je zajištěn také několika možnostmi volby z jídelníčku. Veškeré jídlo je expedováno do jídelny a podle potřeb klientů i do rezidenčních částí budovy, na pokoje.

Kuchyně zajišťuje přípravu obědů i pro široké spektrum klientů mimo DSP Hagibor (senioři, matky s dětmi, nemocní v nemocnicích, kteří vyžadují pouze košer stravu). Díky existenci samostatné mléčné kuchyně jsou v hojné míře vyráběny mléčné pekařské speciality, zejména dorty. Dále kuchyně připravuje občerstvení ke kulturním akcím, které domov pravidelně připravuje.

Na celém provozu kuchyně se podílejí vedle kuchařů i mašgiachové, což jsou osoby přímo podřízené rabínovi. Ti dohlížejí a garantují, že veškeré jídlo a vůbec celý chod kuchyně (objednávání surovin, přejímka zboží, kontrola skladů, vlastní vaření, expedice jídel, školení zaměstnanců) odpovídá a je v souladu s židovskou tradicí.

V případě zájmu o více podrobností navštivte také rubriku Košer služby na stránkách ŽOP www.kehilaprag.cz

DELNÍČKY :

/docs/2139-8.7.-14.7.2024.pdf

/docs/2140-15.7.-21.7.2024.pdf

/docs/2158-22.7.-28.7.2024.pdf

/docs/2159-29.7.-4.8.2024.pdf