Skip to Content

O nás

Domov sociální péče Hagibor (DSPH) je vyjímečný projekt Židovské obce v Praze a patří k největším projektům v oblasti sociální péče u nás. 

Projekt se nalézá v oblasti, která je významným způsobem spjata s historií židovské komunity v Praze. Již od založení budovy v roce 1911 nedaleko dnešní křižovatky „Želivského“ zde byla poskytována sociální péče potřebným. 

Domov sociální péče Hagibor


Ve dvacátých letech minulého století byl na místě Hagiboru založen židovský sportovní klub.
Za okupace nacisty zde bylo jediné místo, kde se Židé mohli setkávat a věnovat se různým sportovním a kulturním aktivitám. Během Druhé světové války se toto místo stalo integračním lágrem pro Židy se smíšených manželství. Za doby komunismu byla budova a pozemky na Hagiboru vyvlastněny a budova využívána jako nemocnice. Teprve před několika lety byla budova navrácena Židovské obci v Praze a mohlo tak dojít k budování dlouho připravovaného projektu. Domov sociální péče byl uveden do provozu v květnu roku 2008.

Projekt se skládá ze dvou budovV původní budově se nachází především prostory pro denní aktivity klientů, kulturní a společenské akce. Také zde najdeme jídelnu pro stravování klientů a zaměstnanců, kde se podávají košer pokrmy. Nově přistavěná část slouží jako ubytovací prostor pro klienty, kde je zajištěna také ošetřovatelská péče. 
Domov sociální péče Hagibor spolupracuje s mnoha organizacemi a odborníky různých odvětví.

Spolupráce probíhá také na mezinárodní úrovni a Hagibor se tak stává pojmem, který je zmiňován při významných setkáních a akcích nejen u nás, ale i jinde ve světě.

Hlavním posláním tohoto projektu je poskytovat široký výběr sociálních služeb seniorům. Patří sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská péče, kvalitní strava, sociálně-terapeutické služby, skupinové a individuální aktivity. Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke každému člověku a zachování lidské důstojnosti i v nepříznivých životních situacích.

Mezi registrované služby, které DSP Hagibor poskytuje svým klientům dle §46 Zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách v platném znění, patří Domov pro seniory, Odlehčovací pobyty a služba Denní stacionář. Mezi další služby, které lze v DSP Hagibor využít, patří například kadeřnictví a pedikúra. 
Součástí Projektu je Třígenerační komunitní centrum, které nabízí možnost vzájemné interakce všech generací.
Služby jsou poskytovány se zvláštním zřetelem k potřebám obětí holocaustu a osob, jejichž osobní cíle vycházející z židovských tradic a kořenů. 

Zásady péče v DSP Hagibor vychází z obecných zásad judaismu, a proto se také v DSPH dodržují židovské tradice, slaví se židovské svátky a poskytuje se košer stravování.

venkovní prostor Domov sociální péče Hagibor

vnitřní prostory Domov sociální péče Hagibor