Skip to Content

Třígenerační komunitní centrum

Současný největší projekt Židovské obce v Praze, Domov sociální péče Hagibor, je také prostorem, kde se mají možnost setkávat všechny generace.  Proto bylo v jeho prostorách v roce 2009 otevřeno Třígenerační komunitní centrum (TKC). 

Koordinátorka TKC působí pod rabinátem ŽOP.

kontakt na rabinát: Sekretariát:  +420 224 800 849, e-mail:   [email protected]

 

Hlavní úlohou TKC je mezigenerační setkávání a posílení komunitního života v rámci ŽOP.

Snahou je větší zapojení rodin i jednotlivců do vytváření života komunity, podpora a vytváření podmínek pro komunikaci mezi jednotlivými generacemi.

Cílem TKC je větší provázanost v komunitě a vzájemné obohacování. Při těchto aktivitách mají možnost setkávat se všechny generace dohromady. Patří sem zejména slavení židovských svátků nebo pořádání výletů do přírody i do města. Společné akce pro širokou židovskou komunitu jsou připravovány ve spolupráci s dětmi z pražských židovských škol a školek.