Skip to Content

Hagibor

Židovská obec v Praze (ŽOP) je registrovaným poskytovatelem řady sociálních služeb a Domov sociální péče Hagibor (DSPH) je jedním z jejích největších projektů. Hlavním posláním tohoto projektu je poskytovat široký výběr sociálních služeb seniorům, kteří přežili šoa. Patří sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská péče, kvalitní strava, sociálně-terapeutické služby, skupinové a individuální aktivity. Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke každému člověku a zachování lidské důstojnosti i v nepříznivých životních situacích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme široké spektrum odborných služeb v oblasti fyzioterapie a ergoterapie.

Máme smlouvu se zdravotními pojišťovnami: VOZP (201), ZP MV (211),  VZP (111) a OZP (207). Můžeme poskytovat rehabilitační služby také dle našeho platného ceníku, který naleznete na webových stránkách na interních stránkách www.kehilaprag.cz v sekci AKTUALITY - DOKUMENTY. Pokud nás potřebujete, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: [email protected] nebo [email protected] či na telefonu 226 235 255.

Věřte, budete velmi spokojeni.