Skip to Content

Dobrovolnický program

„Celý svět stojí na dobrých skutcích“ (Žalm 89:3)

Jednou z nevýznamnějších micvot v judaismu je chesed – což znamená pomoc druhým bez očekávání odměny. Proto mají v rámci židovské komunity důležité místo různé typy dobrovolnických aktivit, některé naše služby a aktivity fungují především díky našim dobrovolníkům.  Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníci působí v rámci sociálních služeb naší komunity již mnoho let. Skupinu dobrovolníků, které dnes říkáme Tmicha (hebrejsky podpora), založila v roce 1995 rebecin  Rut  Sidonová. Skupina dobrovolníků je velmi rozmanitá co do věku, zájmů, povolání i vyznání. Velmi nás obohacuje také práce zahraničních dobrovolníků, kteří přichází na sociální oddělení na období 12-ti měsíců z Německa a z Rakouska a angažují se v přímé práci s klienty.

Co nabízíme?

 • Možnost vykonávat smysluplnou činnost ve prospěch druhých
 • Setkávání ve skupině podobně smýšlejících lidí, možnost získat nové přátele
 • Zázemí židovské komunity
 • Průběžné vzdělávání a supervizi
 • Možnost využít své schopnosti a realizovat nápady

 Co požadujeme?

 • Motivaci k dobrovolné práci
 • Schopnost empatie, dobré komunikační schopnosti
 • Toleranci
 • Připravenost dále se vzdělávat
 • Bezúhonnost

 Co u nás mohou dobrovolníci dělat?

 • Přátelské návštěvy v bytech klientů (většinou seniorů), v Domově sociální péče Hagibor nebo v Penzionu Charlese Jordana
 • Podílet se na provozu dobrovolnické kavárny Miriam
 • Práce se skupinou klientů v rámci denního stacionáře v DPS Hagibor, v Penzionu Ch. Jordana
 • Vycházky s klienty, doprovody
 • Roznášení balíčků k narozeninám, gratulace našim klientům
 • Pomoc v kanceláři, administrativní práce
 • Pomoc při organizaci větších akcí
 • Pomoc s odbornými činnostmi (překlady, propagace, přednášková činnost, výuka, právní poradenství a jiné) podle odbornosti dobrovolníka

 

Jak se stát našim dobrovolníkem?

Rozhodnete-li se stát naším dobrovolníkem, prvním krokem je absolvování osobní schůzky s koordinátorem dobrovolníků. Vyplníte také dotazník pro zájemce o dobrovolnou práci, který vám zašleme a pošlete nám ho vyplněný e-mailem předem. Předtím, než začne dobrovolník pracovat přímo s klienty, absolvuje úvodní vzdělávání, kde se dozví základní informace o Židovské obci, judaismu, dobrovolnickém systému ŽOP, bezpečnosti práce, komunikaci s klienty i kolegy, pravidlech práce s klienty, zdravotních pomůckách a o problematice traumatu a postraumatu. Po absolvování úvodního vzdělávání je s dobrovolníkem uzavřena dohoda o dobrovolnické činnosti.

Jaké nabízíme zázemí?

Dobrovolníci se pravidelně setkávají s koordinátorem. Ročně se koná 5 setkání, které mají organizační a vzdělávací náplň a 5 supervizních setkání, jejichž náplní je zpětná vazba od dobrovolníků, reflexe dobrovolnické práce a možnost otevřeně hovořit o složitých situacích, do kterých se mohou dobrovolníci při své práci dostat. Nabízíme také možnost individuálních supervizí a rozhovorů. 2x ročně probíhá společná oslava židovských svátků. Naši dobrovolníci mají možnost se za výhodných podmínek zúčastnit akcí „Klubu zdraví“ – plavání, cvičení, výlety a také kulturních a společenských akcí pořádaných židovskou komunitou.

 

Napište nám na [email protected].