Volené orgány

Reprezentace ŽOP
Vedení ŽOP
Revizní komise ŽOP

Reprezentace ŽOP

 • je volena jednou za čtyři roky

 • po shromáždění členů je nejvyšším orgánem obce

 • plní roli obecního parlamentu.

Jednání Reprezentace jsou členům obce přístupná dle Jednacího řádu. 

Složení současné reprezentace:

 • Bányai František

 • Bohbot David

 • Bouda Marek

 • Braun Jozef

 • Daníček Jiří

 • Jelínek Martin

 • Jurečková Ivana

 • Köppl Daniel

 • Král Pavel

 • Kraus Tomáš

 • Krýsl Šimon

 • Kučera Petr

 • Lorencová Eva

 • Moravcová Kateřina

 • Pacovský Jiří

 • Neuwirthová Vida

 • Pasternak Tomáš

 • Pavlát Leo

 • Rappaport Barbora

 • Roubínek Jan

 • Skálová Zuzana

 • Veselá Zuzana

 • Vidláková Michaela

virilní členové:

 • Borges Michal (tajemník)

 • David Peter (rabín)


Vedení ŽOP

Předseda obce
je statutárním zástupcem obce

Předsedou obce je František  Bányai. 

Vedení obce
plní roli obecní exekutivy. 

Současné vedení má tyto členy:

 • František Bányai - předseda

 • Eva Lorencová - 1. místopředsedkyně

 • Tomáš Pasternak - 2. místopředseda

 • Jiří Pacovský

 • Barbora Rappaport

 • tajemník Michal Borges

 • vrchní pražský rabín David Peter


Revizní komise ŽOP

Revizní komise je kontrolním orgánem obce a dohlíží na plnění stanov obce.

V současnosti má 7 členů:

 • Dostál Michal

 • Herman Otto

 • Jurečková Petra

 • Karasová Ester

 • Kosáková Jana

 • Pavlíčková Tamara

 • Taussig Tomáš