Skip to Content

Volené orgány

Reprezentace ŽOP
Vedení ŽOP
Revizní komise ŽOP

Reprezentace ŽOP

 • je volena jednou za čtyři roky

 • po shromáždění členů je nejvyšším orgánem obce

 • plní roli obecního parlamentu.

Jednání Reprezentace jsou členům obce přístupná dle Jednacího řádu. 

Složení současné reprezentace:

Bányai František
Büchler Tomáš
Hrubá Ivana
Jelínek Martin
Klíma Michal
Kosáková Eva
Kotláriková Tereza
Kraus Tomáš
Krýsl Šimon
Kučera Petr
Lorencová Eva
Malá Marta
Neuwirthova Vida
Pacovský Jiří
Pasternak Tomáš
Pavlát Leo
Roubínek Jan
Sharafi Lior
Svátek Jindřich
Schäfer Tomáš
Taussig Tomáš
Veselá Zuzana
Vidláková Michaela
Weiss Hošková Dominika

virilní členové:

 • Borges Michal (tajemník)

 • David Peter (rabín)


Vedení ŽOP

Předseda obce
je statutárním zástupcem obce

Předsedou obce je František  Bányai. 

Vedení obce
plní roli obecní exekutivy. 

Současné vedení má tyto členy:

 • František .Bányai – předseda

 • Eva Lorencová – 1. místopředsedkyně

 • Tomáš Pasternak – 2. místopředseda

další členové:

 • Tomáš Taussig

Virilní členové:

Michal Borges a rabín David Peter


Revizní komise ŽOP

Revizní komise je kontrolním orgánem obce a dohlíží na plnění stanov obce.

Má 7 členů:

 • Němec Jaroslav

 • Herman Otto

 • Šlechta Vít

 • Racek Zdeněk

 • Roth Jakub

 • Pezl Tomáš

 • Neuner Hermína