Skip to Content

Bejt Simcha

Bejt Simcha [ Dům radosti ] je reformní židovská komunita, jejíž aktivity myšlenkově vycházejí především ze závěrů tzv. „Columbus Platform“, kongresu reformních rabínů z roku 1937, který byl v mnoha ohledech návratem dobového reformního hnutí k tradiční podobě judaismu.

Tóru považujeme za nevyčerpatelný pramen života židovského národa a společně se všemi kongregacemi židovského lidu stvrzujeme náš závazek Tóru studovat a uvádět do našich životů její příkazy. Kongregace Bejt Simcha je členem evropské sekce World Union for Progressive Judaism (WUPJ) - a přidruženým členem Federace židovských obcí v ČR.

Webové stránky:

https://www.bejtsimcha.cz/