Skip to Content

Bejt Praha

Bejt Praha byla založena Židy, žijícími v Praze na podzim roku 1994 na dobrovolné bázi. Byla veřejně zaregistrována jako české občanské společenství v roce 1995 a později toho roku se stala členem Federace židovských obcí v ČR.

Webové stránky:

http://www.bejt-praha.cz/index.html