Skip to Content

B´nai B´rith

B´nai B´rith Renaissance Praha

Účelem spolku je sdružovat osoby židovského vyznání nebo židovského původu s cílem podporovat jejich společenský život, jejich další vzdělání, a to zejména na poli judaismu, jmenovitě udržování a oživování židovských duchovních, kulturních a společenských hodnot a tradic.

Dále spolek dle svých možností podporuje své souvěrce, kteří jsou v nouzi, a stará se o potřebné vdovy a sirotky svých členů.

Kontakt:

e-mail: [email protected]