Skip to Content

Členství

Členství v ŽOP může být žadateli přiznáno při splnění jedné z podmínek:

  • je-li matka žadatele halachická židovka

  • podrobil-li se žadatel řádné konverzi

Členy přijímá vedení obce po ověření nároků žadatele rabínem.
Stanovy ŽOP znají i mimořádný status, který může obdržet osoba, která má alespoň jednoho prarodiče židem podle příslušných halachických předpisů.

Máte-li nárok na členství a ještě členy obce nejste, kontaktujte nás.