Skip to Content

Hakoach

Hakoach je největším sportovním klubem v České republice, sdružující především sportovně založené Židovky a Židy. Slovo „hakoach“ pochází z hebrejštiny, „Ha“ je člen a „koach“ znamená sílu. Samotné jméno ovšem není to, co tento klub odlišuje od jiných sportovních organizací na území České republiky. Jde především o provázání sportu s židovskou komunitou, s tradicemi, s určitou kulturou, ale především jde o setkávání se u příležitosti židovských svátků či jiných akcí pořádaných naší komunitou. Hakoach je otevřený klub, jehož členem se může stát kdokoli, kdo má židovské kořeny a kladný vztah k sportu. Věk ani fyzická zdatnost nehrají roli, podobně jako sport, který preferujete.

Všechny akce námi pořádané jsou volně přístupné a rádi na nich přivítáme nové tváře. Máme velký zájem, aby se náš klub a námi pořádané aktivity staly atraktivnější pro mladé rodiny i mládež obecně. Proto uvítáme jakékoli nápady, či připomínky k fungování klubu. Jsme otevřeni novým sportům, aktivitám i spolupráci s dalšími organizacemi či spolky. Aktuální informace o činnosti organizace najdete na našich internetových stránkách. Z bezpečnostních důvodů jsou některé informace přístupné pod přihlášením. Pokud máte zájem o přístup na tyto stránky, kontaktujte členy výboru na [email protected].

Webové stránky:

http://hakoach.cz/