Skip to Content

O rabinátu

Kanceláře pražského rabinátu se nacházejí v budově Židovské radnice, Maiselova 18, Praha 1.

Vrchním pražským rabínem je rabín David Peter.                                                                

Rabinát má na starosti náboženský život obce.                                                                             

Úkoly pracovníků rabinátu zahrnují zajištění pravidelného konání bohoslužeb jak ve všední dny, tak o svátcích, zajištění vyučování judaismu, dále obřízky, oslavy bar micva, svatební obřady a pohřby.

Rabinát rovněž provozuje rituální lázeň (mikve).                                               

Rabinát je zodpovědný za rituální dohled (kašrut) a poskytuje certifikáty o rituální způsobilosti velké řadě výrobců potravin, akceptovaných vrchním rabinátem Izraele.

Kontakt:

Sekretariát:                                           +420 224 800 849      [email protected]

Mikve (jen pro ženy):                          +420 731 136 013       [email protected]

Oddělení kašrutu:                                +420 224 800 804       [email protected]

Nový židovský hřbitov (vrátnice):      +420 226 235 216         [email protected]

Chevra kadiša (pohřby)                       +420 734 796 200      [email protected]