Skip to Content

Vydané košer certifikáty

Rabinát Židovské obce v Praze má oprávnění vydávat certifikát a označení (hechšer) o rituální způsobilosti potravin a nápojů tzv. košer.

Rabinát ŽOP nabízí potravinářským firmám košer certifikaci jejich produktů. Zájemce o košer certifikát obdrží návrh smlouvy.
Po konzultaci s rituálním dohledcem – mašgiachem o složení certifikovaného výrobku a technologii výroby je domluvena návštěva rabína přímo ve výrobě.
Podle jeho rozhodnutí je jím vystaven košer certifikát s mezinárodní platností (ŽOP je jediná organizace v České republice, která má toto oprávnění).

V případě zájmu o košer certifikát kontaktujte koordinátora kašrutu pražského rabinátu [email protected] nebo  pražský rabinát na tel. číslo 224 800 849, 224 800 804