Skip to Content

Postup pro pozůstalé

Postup pro pozůstalé

Zemře-li člen některé židovské obce v ČR nebo nečlen židovského původu a jeho příbuzní mají zájem o pohřeb na Novém židovském hřbitově v Praze (Izraelská ulice 1, Praha 3), nechť se obrátí:

  • V pracovní době na správce NŽH na tel. čísle 734 796 200

  • V neděli a v době státních svátků na vrátnici hřbitova na tel. čísle 226 235 248

  • V sobotu a v době židovských svátků na ostrahu ŽOP na tel. čísle 224 800 833

Pozůstalý sdělí následující informace: jméno zesnulého, datum úmrtí, spojení na kontaktní osobu. Po skončení Šabatu nebo svátku se s ním spojí správce NŽH a domluví vše potřebné.

Poplatek za vykonaný pohřeb je nutné složit v pokladně ŽOP, Maiselova 18, Praha 1 a jeho výše se řídí aktuálním ceníkem.