Skip to Content

NFOH

Nadační fond obětem holocaustu

Historie vzniku NFOH

Nadační fond obětem holocaustu v mnohém navazuje na dlouhodobou práci „Smíšené pracovní komise zabývající se problematikou zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu“, která pracovala v letech 1998–2002. Komise se pod vedením tehdejšího místopředsedy vlády JUDr. Pavla Rychetského věnovala studiu historie nacistické perzekuce židovského obyvatelstva a zejména tzv. arizací majetku na území dnešní České republiky. Z podnětu „Smíšené pracovní komise“ komise byl dne 20. června 2000 přijat Parlamentem České republiky zákon č. 212/2000 Sb. o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem.

Jedním z klíčových návrhů „Smíšené pracovní komise“ bylo i zřízení nadačního fondu, který by se dlouhodobě zabýval zmírněním křivd, způsobených holocaustem. Do tohoto fondu měly být vloženy prostředky z Nadačního investičního fondu, jenž vznikl při privatizaci státního majetku. Jak konstatovala „Smíšená pracovní komise“, část tohoto majetku byla před rokem 1938 vlastněna židovskými fyzickými a právnickými osobami a jako taková byla během nacistické okupace konfiskována. Původní vlastníci – pokud přežili holocaust – však mnohdy tento majetek, zejména z formálních důvodů, nezískali zpět do vlastnictví. Ten tak zůstal v majetku státu.

Na základě závěrů a doporučení „Smíšené pracovní komise“ založila Federace židovských obcí v ČR dne 31. července 2000 Nadační fond obětem holocaustu. Dne 15. září 2000 pak Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodla převést Nadačnímu fondu obětem holocaustu 300 milionů Kč.

Webové stránky:

http://www.fondholocaust.cz/cs