Skip to Content

ŽLU

Židovská liberální unie

  • Židovská liberální unie v České republice sdružuje občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu. V duchu židovských tradic zajišťuje náboženský, kulturní a společenský život svých členů a jejich sociální potřeby. Podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích a pečuje o kulturní a náboženské památky (synagogy, hřbitovy, muzea, památníky apod.).

  • aktivně brání židovskou pospolitost jako celek, i její jednotlivé příslušníky, proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, fašismu, nacismu, proti jakékoliv diskriminaci a chrání památku jejich obětí.

  • byla registrována přípravným výborem na MV ČR dne 27. dubna 2000 a ustavena na prvním členském shromáždění dne 28. května 2000 v sídle Rádia Svobodná Evropa v Praze. Od roku 2002 je členem World Union for Progressive Judaism (WUPJ) a přidruženým členem Federace židovských obcí v České republice.

Kontakt:

Židovská liberální unie v České republice
Dlouhá 37
Praha 1
PSČ 110 00

Více na

http://www.zlu.cz/