Knihovna, infocentrum, předarch péče

Knihovna se studovnou je umístěna ve druhém patře budovy Jáchymova 3, Praha 1. Je možné ji navštívit během otevírací doby:

pondělí, úterý, čtvrtek 10 – 16 hodin, středa 11 – 17 hodin

Knižní fond knihovny čítá přibližně 5000 svazků. V oddílu judaik jsou návštěvníkům k dispozici publikace, které se zabývají židovskou historií, kulturou a judaismem. V knihovně také naleznete Židovské ročenky, kalendáře, Obecní noviny, k prezenčnímu studiu lze použít třísvazkovou encyklopedii Jews of Czechoslovakia nebo třináctidílnou Encyclopaedia Judaica. Dále jsou prezenčně k dispozici cizojazyčné slovníky a encyklopedie všeobecné. Knižní fond je průběžně doplňován novinkami. Knihovna má také hudební fond s 80 CD.

Knihovna ŽO v Praze slouží jak členům obce, tak i širší veřejnosti, která se o judaismus zajímá. Knižní fond je rozdělen na judaika a beletrii. Beletrii lze půjčit na dobu 1 měsíce, judaika pouze prezenčně do studovny. Knihovna je vybavena počítačem a kopírovacím strojem.

Informační centrum poskytuje všeobecné informace týkající se činnosti obce, popř. činností jednotlivých oddělení.

Vyhledává odpovědi na otázky, které jsou spojeny s judaismem.

Zajišťuje rezervaci jedné zasedací místnosti, která je v budově k dispozici.

Kontakt a adresa:

Jáchymova 3, Praha 1, 110 00

tel.: 226 235 052 - knihovna, 226 235 051 - informační centrum

e-mail: [email protected]

Knižní novinky

Knižní novinky - prosinec Stáhnout
Knižní novinky leden 2019Stáhnout
Knižní novinky únor 2019Stáhnout
Knižní novinky březenStáhnout
Knižní novinky - únorStáhnout
Knižní novinky - duben Stáhnout
Knižní novinky 2015Stáhnout
Knižní novinky - březen 2020Stáhnout
Knižní novinky - dubenStáhnout
Knižní novinky - červenec Stáhnout
Knižní novinky - září 2019Stáhnout
Knižní novinky - říjen 2019Stáhnout
Knižní novinky - listopadStáhnout