Mikve

MIKVE PRO ŽENY pod dohledem rabinátu Židovské obce v Praze:

1/ U Pinkasovy synagogy, Široká 3, Praha 1 – Staré Město

2/ V hotelu King David, Hybernská 42, Praha 1 – Nové Město

 

PRAVIDLA PRO OBJEDNÁVÁNÍ

 OBJEDNÁVKA „PONDĚLÍ – PÁTEK“(pracovní dny)

Ponoření v mikve je nutno objednat minimálně 1 den předem; výjimečně v den ponoření nejpozději do 13:00.

Objednávejte se prosím SMS zprávou (+420 731 136  013) nebo e-mailem [email protected] -  odpověď dostanete nejpozději během následujícího pracovního dne; telefonicky (+420 731 136 013) v době od pondělí do čtvrtku od 9:30 do 16:30, v pátek od 9:30 do 13:00.

 

OBJEDNÁVKA  „ŠABAT + NEDĚLE“

Ponoření v mikve na Mocaei šabat a na neděli je třeba objednat v době od pondělí do pátku stejně jako v pracovní dny (viz výše) nebo telefonicky nejpozději v pátek od 9:30 do 13:00.

 

OBJEDNÁVKA „SVÁTKY“

Ponoření v mikve během svátků a po jejich ukončení je potřeba objednat nejpozději poslední pracovní den předcházející svátku, a to od 9:30 do 13:00.

 UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že topení + voda v mikve se ohřívá jen na základě předchozí objednávky, prosíme, abyste pravidla objednávání dodržovaly, předejdeme tak případným nepříjemnostem.

Vstup do mikve se platí balanit při příchodu. Platby za mikve v páteční večer nebo o svátcích je vhodné zaplatit předem v rabinátě.

P. S. Informujte prosím balanit, zda přijdete připravena.