Mikve

 

MIKVE PRO ŽENY U PINKASOVY SYNAGOGY           

 pod dohledem rabinátu Židovské obce v Praze                                                 

Široká 3, Praha 1 – Staré Město

PRAVIDLA PRO OBJEDNÁVÁNÍ

 

OBJEDNÁVKA „ÚTERÝ – PÁTEK“                                                                      

Ponoření v mikve je nutno objednat minimálně 1 den předemvýjimečně v den ponoření nejpozději do 13:00.

Objednávejte se prosím SMS zprávou nebo WhatsApp (+420 731 136  013) nebo e-mailem [email protected]  

 

OBJEDNÁVKA  „ŠABAT + NEDĚLE + PONDĚLÍ“

Ponoření v mikve na Mocaei šabat, na neděli a na pondělí je třeba objednat nejpozději v pátek do 13:00.

OBJEDNÁVKA „SVÁTKY“

Ponoření v mikve během svátků a po jejich ukončení je potřeba objednat nejpozději poslední pracovní den předcházející svátku.

DO ODVOLÁNÍ:                                                                                                        

Žádná žena, která má virus, nebo ta, která byla v kontaktu s infikovanou osobou nebo ta, která má nařízenou karanténu z jakéhokoliv důvodu, se v mikve nemůže ponořovat.

Žena má přijít připravená, aby se v mikve zdržela co nejkratší dobu, a přinést si svou osušku.

UPOZORNĚNÍ:                                                                                                       

Vzhledem k tomu, že voda v mikve se ohřívá jen na základě předchozí objednávky, prosíme, abyste pravidla objednávání dodržovaly, předejdeme     tak případným nepříjemnostem.

Vstup do mikve se platí balanit při příchodu. Platby za mikve v páteční večer nebo o svátcích je vhodné zaplatit předem v rabinátu.