Skip to Content

Fond M. Choděrové

Nadační fond Marty Choděrové vznikl v roce 2019 vkladem finančních prostředků získaných z dědictví po panu R. Choděrovi.

Poslání fondu:

Finanční prostředky z fondu jsou určeny pro podporu a zajištění potřeb pro důstojný život dětí z širší židovské komunity, které mají zdravotní nebo sociální znevýhodnění, nebo jsou ohrožené sociálním vyloučením čí hmotnou nouzí a situace rodiny nedovoluje toto znevýhodnění dostatečně kompenzovat a zajistit dítěti standardní životní podmínky.

Na co je finanční podpora určena:

 Příspěvek na léčbu, dietní opatření, zdravotní pomůcky a léčebné pobyty.

 Příspěvek na oblečení, obuv, bydlení

 Příspěvek na zařízení a úpravu prostředí, ve kterém se dítě pohybuje – domov, škola, nemocnice.

 Příspěvek na další pomůcky

 Příspěvek na osobního nebo pedagogického asistenta

 Příspěvek na školné a školní pomůcky

 Příspěvek na dopravu

 Příspěvek na volnočasové aktivity, výlety, kroužky, tábory


PRO DÁRCE

Jak je možné zaslat dar FMCH:

 jednorázovým či trvalým platebním příkazem

 v hotovosti v pokladně ŽOP, Maiselova 18, Praha 1

Číslo účtu fondu: 1936531399/0800, VS 91106, do poznámky prosím uvést svoje příjmení a text „dar FMCH

S každým dárcem bude uzavřena individuální dárcovská smlouva na základě poskytnutých údajů.

Finanční prostředky se shromažďují na účtu a jsou určeny na přímou podporu žadatelů. O využití vašich darů vám budeme pravidelně dávat vědět na váš e-mail.


PRO ŽADATELE

Jak je možné o příspěvek žádat:

Prostředky z FMCH jsou přidělovány na základě žádostí, kterou obdrží členové komise. Zájemci o příspěvek žádají o podporu prostřednictvím jedné z těchto organizací: Židovská obec v Praze – sociální oddělení, Lauderovy školy, Bejachad z.s., vedení skautského oddílu Tuvja a vedení židovské komunity Bejt Simcha.

Komise FMCH je složena ze zástupců těchto organizací:

Lauderovy školy (Radka Sobolová), Reprezentace ŽOP (Zuzana Veselá), Sociální oddělení ŽOP (Irena Němcová), Spolek Bejachad (Zuzana Pavlovská) a zástupce rodiny (Eva Drahošová).


Výše ročního příspěvku na dítě:

Roční limit na podporu jednoho dítěte byl komisí stanoven na 15.000 Kč. V případě potřeb, je však možnost limit navýšit.


KONTAKT:

Fond Marty Choděrové

Maiselova 18, Praha 1110 00

Email: [email protected]