Doprava

Autodoprava ŽOP poskytuje své služby členům ŽO v Praze, zaměstnancům ŽOP a přidruženým organizacím a spolkům od 1. srpna 2006.

Služeb autodopravy mohou klienti využít pro cesty k lékaři, na úřady, na kulturní akce, na výlety a rekondiční pobyty, do Denního stacionáře, pro služební i soukromé účely a dále pro rozvoz košer obědů do svých domácností.

Služby autodopravy navazují na služby poskytované sociálními a zdravotními středisky ŽOP a podílejí se tak na zajištění komplexní péče o seniory.

Objednávky jízd přijímá dispečerka autodopravy na čísle 602 326 036 v pracovní dny od 8.00 do 15.00 h.