Skip to Content

Doprava

Autodoprava ŽOP poskytuje své služby členům ŽO v Praze, zaměstnancům ŽOP a přidruženým organizacím a spolkům od 1. srpna 2006.

Služeb autodopravy mohou klienti využít pro cesty k lékaři, na úřady, na kulturní akce, na výlety a rekondiční pobyty, do Denního stacionáře, pro služební i soukromé účely a dále pro rozvoz košer obědů do svých domácností.

Služby autodopravy navazují na služby poskytované sociálními a zdravotními středisky ŽOP a podílejí se tak na zajištění komplexní péče o seniory.

Objednávky jízd přijímá dispečerka autodopravy v pracovní dny od 8:00 do 12:30 hodin. 

Telefon: 226 235 285 

Mobil: 602 326 036

e-mail: [email protected].