Doprava

Autodoprava ŽOP poskytuje své služby členům ŽO v Praze, zaměstnancům ŽOP a přidruženým organizacím a spolkům od 1. srpna 2006.

Služeb autodopravy mohou klienti využít pro cesty k lékaři, na úřady, na kulturní akce, na výlety a rekondiční pobyty, do Denního stacionáře, pro služební i soukromé účely a dále pro rozvoz košer obědů do svých domácností.

Služby autodopravy navazují na služby poskytované sociálními a zdravotními středisky ŽOP a podílejí se tak na zajištění komplexní péče o seniory.

Objednávky jízd přijímá dispečerka autodopravy v pracovní dny od 9 do 13 hodin na telefonu 226 235 367 nebo 602 326 036, případně na e-mailu: [email protected]