Skip to Content

Projekt MANTIC

Projekt Manifestations of Antisemitism in the Czech Republic – Monitoring, Analysis, Reporting and Application in Education (MANTIC) byl spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím programu CERV. Projekt realizovaly tři partnerské organizace: Židovská obec v Praze, Federace židovských obcí v České republice a Židovské muzeum v Praze.    

Hlavním cílem projektu byl boj proti antisemitismu, zaměřoval se proto zejména na:  

  • zdokonalení monitoringu antisemitských incidentů  

  • podporu nahlašování antisemitských incidentů ze strany židovských subjektů i široké veřejnosti  

  • zveřejnění Výroční zprávy o projevech antisemitismu v ČR   

  • prezentaci závěrů Výroční zprávy široké veřejnosti i státním orgánům  

  • zvyšování povědomí o současných antisemitských incidentech mezi žáky a studenty   

  • podporu pedagogů a vzdělavatelů   

  

Dvouletý projekt MANTIC začal v lednu 2022 pod registračním číslem 101049084.  

  • Židovská obec v Praze v projektu byla zodpovědná za celkovou koordinaci a za průběžný monitoring a vyhodnocování projevů antisemitismu.  

  • Federace židovských obcí v České republice na základě podkladů ŽOP připravovala Výroční zprávy o projevech antisemitismu a zajišťovala jejich medializaci.   

  • Židovské muzeum v Praze používala Výroční zprávy o projevech antisemitismu ve svých vzdělávacích programech pro žáky, studenty a učitele.  

Kontakt: [email protected]