Pečovatelská služba

Kontakty:

Židovská obec v Praze

Sociální oddělení

Maiselova 18, Praha 1

tel: 222 310 951

e-mail: [email protected]

Kontaktujte nás, prosím, nejlépe v době PO až Pá od 8:00 do 16:00 hodin

 

Penzion Charlese Jordana

Janovského 46, Praha 7

tel. 295 568 215

e-mail: [email protected]

Kontaktujte nás, prosím, nejlépe v době PO až ČT od 8:00 do 16:00 hodin, Pá od 8:00 do 12:00 hodin

 

 

Cíle služby

 • podpora rozvíjení samostatnosti a především soběstačnosti klientů v domácím prostředí

 • pomoc při udržování a navazování sociálních kontaktů v komunikaci s okolím

 • pomoc při aktivním společenském a komunitním životě, prevence osamělosti a sociálního vyloučení

 • poskytnutí informací a podpory, které pomohou klientovi zvládnout obtížné životní situace

Komu je služba určena

Senioři nad 65 let věku a dospělí se zdravotním postižením.

Popis služby

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba  v bytech klientů v Penzionu Charlese Jordana v Praze 7 a v dalších bytech na území hl. města Prahy

Penzion Charlese Jordana je dům zvláštního určení, ve kterém je poskytováno trvalé bydlení a sociální služby. V Penzionu je 26 garsoniér a 2 dvougarsoniéry pro manželský pár. Klient se do Penzionu stěhuje s vlastním nábytkem.

Principy poskytování služby

 • respekt ke všem klientům, jejich individuálním osobnostem a životním příběhům

 • zachování základních lidských práv a svobod

 • podpora vlastních zdrojů klienta, rodinných a komunitních vazeb

 • hledisko náboženského vyznání a dodržování zásad judaismu

Služba nabízí zejména:

 • Základní sociální poradenství

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovody k lékaři

Zájemce o službu se může informovat na sociálním oddělení nebo v penzionu osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně. Informace o službě poskytnou sociální pracovnice, které pomohou zajistit služby dle potřeb zájemce.

Základní sociální poradenství je poskytováno zdarma.

Pečovatelská služba je zpoplatněna podle platného ceníku. Pro držitele osvědčení dle zákona 255/1949 je poskytována zdarma.

Leták PS1

Leták PS2