Skip to Content

Pečovatelská služba

Poslání

Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zachovat si soukromí a způsob života, na který jsou zvyklí. Podpora a pomoc směřuje k udržení soběstačnosti uživatele.

 

Pečovatelská služba zahrnuje:

Sociální poradenství a pomoc ve vyřizování oprávněných práv a zájmů – sociální pracovnice poskytují poradenství v oblasti sociálních služeb, sociálních dávek a v oblasti návazných služeb.

 

Zajištění stravy odpovídající věku: dovoz košer obědů z kuchyně Hagibor a Šalom, individuální nákupy potravin, donáška jídla v rámci nákupů, donáška jídla z restaurace

Pomoc při přípravě jídla a pití: pomoc při přípravě snídaně, oběda, večeře, ohřátí jídla, příprava jednoduchých pokrmů, společná příprava pokrmů

Pomoc při obsluze podávání stravy: pomoc při servírování jídla, pomoc při nakrájení jídla, zajištění vhodných pomůcek na jídlo, krmení, podávání tekutin

Běžný úklid a údržba domácnosti

Běžný úklid: setření prachu z míst, kam pečovatelka dosáhne, zametení a umytí podlahy (mop), vyluxování koberců, sedací soupravy a křesla, umytí povrchů v koupelně a WC, umytí povrchu kuchyňské linky a skříní, umytí a udržování povrchu spotřebičů (vařič, lednička), vynášení odpadků, mytí nádobí

Údržba domácnosti: odestýlání a zastýlání lůžka, převlečení lůžka, zalévání květin, úklid oblečení do skříní

Nákupy a běžné pochůzky: nákupy potravin a ostatních předmětů denní potřeby, vyzvednutí léků a zdravotních pomůcek v lékárně, vyřízení pochůzek na poště, v různých opravnách a čistírnách

Praní, žehlení, mandlování a údržba prádla v prádelně PCHJ

Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, do institucí apod.

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů: pomoc při jednání s úřady, s dalšími institucemi, pomoc při získávání státních příspěvků a dávek, pomoc při vyplňování různých formulářů a písemné podněty a žádosti

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí: pomoc při zajišťování běžných záležitostí, manipulace s PC, manipulace s mobilním telefonem, manipulace s televizí, pomoc při přerovnávání dokumentů

Pomoc při oblékaní a svlékaní včetně speciálních pomůcek: oblékání a svlékání svrchního a spodního oblečení, obouvání a zouvání obuvi a ponožek,

Pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík: pomoc při doprovázení klienta ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu z lůžka na vozík a zpět, pomoc při přesunu klienta z lůžka na židli nebo do křesla

Pomoc při úkonech osobní hygieny a pomoc při použití WC: mytí na lůžku, mytí v koupelně, pomoc při koupání, pomoc při použití toaletní mísy nebo toaletní židle

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty: pomoc při mytí a česání vlasů, zajištění a objednání u kadeřnice, objednání u pedikérky a manikérky. Stříhání nehtů na rukou a nohou pracovnice z hygienických a zdravotních důvodů neprovádí

 

Fakultativní služby

Dohled pracovníka v sociálních službách nad dospělou osobou, kontrola aktuálního stavu (pravidelná, nepravidelná)

Pomoc při péči o domácí zvířata - krmení, venčení max. 15 min

 

         

První kontakt:

Zájemce o informace či služby může telefonicky nebo emailem kontaktovat Sociální oddělení, kde si domluví schůzku se sociální pracovnicí.

Sociální pracovnice navštíví zájemce o službu v jeho domácím prostředí nebo nemocnici. Společně projednají potřeby klienta a vyberou vhodné služby, které organizace poskytuje, případně pracovnice předá další kontakty na jiné organizace, které poskytují další sociální služby.

Pokud se sociální pracovnice domluví s klientem na poskytování služeb, zajistí všechny informace nezbytné pro poskytování služeb a s klientem je uzavřena písemná smlouva o poskytování pečovatelské služby.

K rozhovoru se sociální pracovnicí si může zájemce přizvat osobu/y blízké – tlumočníka, zmocněnce, opatrovníka.

 

Komu je služba určena:

Dospělé osoby od 26 let (osoby se ZP, senioři), kteří mají sníženou soběstačnost a nejsou z důvodu věku či zdravotního stavu schopni bez pomoci druhé osoby zvládat péči o domácnost.

Okamžitá kapacita služby:          od 8 - 16h - 10 klientů, od 16 - 20h - 1 klient

 

Cíle služby

  • Udržení a rozvíjení samostatnosti, a především soběstačnosti klientů v domácím prostředí

  • Pomoc při udržování a navazování sociálních kontaktů v komunikaci s okolím, podpora společenského a komunitního života jako prevence osamělosti a sociálního vyloučení

 

Zásady:

      1. respekt:

  • k individuální osobnosti a k životnímu příběhu klienta

  • k náboženskému vyznání a zásadám judaismu

  • ke svobodné vůli klienta

      2. podpora:

  • vlastních zdrojů klienta, posilování schopností a dovedností klienta

  • rodinných a komunitních vazeb

       3. důraz

  • na samostatnost a aktivitu klienta

  • důraz na hledisko přežití holokaustu a mezigenerační přenosu traumatu

Tým pracovníků pečovatelské služby:

Sociální pracovnice pověřená vedením služby, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách

 

Kontaktní informace:

Sociální oddělení, tel. 222 310 951

Kancelář Janovského tel. 295 568 215

e- mail: sociá[email protected]

Koordinátorka pečovatelské služby

Marina Sirovskaya – tel. 724 359 872

Sociální pracovnice pečovatelské služby

Zuzana Vránová DiS. – tel. 724 356 540

Leták PS1 (PDF)

Leták PS2 (PDF)

CENÍK 2024

/docs/2086-Ceník PS 2024.pdf