Skip to Content

Dary

Bankovní údaje pro jakékoliv platby a dary, určené pro ŽOP (IČ: 00445258, DIČ:
CZ00445258) a sponzorování významných činností:
pro platbu v CZK: č. účtu: 1936531399/0800, CZ49 0800 0000 0019 3653 1399,
SWIFT: GIBACZPX.
pro platbu v EUR: č. účtu: 1038-0008824223/0800, IBAN: CZ14 0800 0010 3800
0882 4223, SWIFT: GIBACZPX.
pro platbu v USD: č. účtu: 6520912/0800, IBAN: CZ40 0800 0000 0000 0652 0912,
SWIFT: GIBACZPX.
 
Můžete samozřejmě přispět i na další aktivity ŽOP a jejich činnost. Pokud Váš dar ŽOP činí v součtu alespoň 1 000 Kč za rok, můžete jej zahrnout jako odečitatelnou položku do základu daně z příjmů. Požádejte o vystavení darovací smlouvy, kde bude uveden konkrétní účel.
Pro vystavení smlouvy kontaktujte prosím vedoucího ekonomického oddělení ŽOP na adrese [email protected], nebo tel. 224 800 818.

 
Sociální projekty můžete podpořit prostřednictvím Veřejně prospěšného spolku na podporu osob dotčených holocaustem : www.spolek.org