Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP

Kontakty:

Židovská obec v Praze

Sociální oddělení

Maiselova 18, Praha 1

tel: 222 310 951

e-mail: [email protected]

Kontaktujte nás, prosím, nejlépe v době PO až ČT od 9:00 do 16:00 hodin

Cíle služby

 • vytvořit podmínky pro udržování mentálního i fyzického zdraví seniorů a osob se zdravotním postižením

 • zachovat soběstačnost seniorů a prodloužit jejich aktivní život

 • zlepšit společenské a pracovní uplatnění lidí se zdravotním postižením.

 • podpořit klienty v zapojení do komunitního a kulturního života, a tím preventivně působit proti pocitu osamění a společenské izolace.

                  

Komu je služba určena

Senioři nad 65 let věku a dospělí se zdravotním postižením.

Popis služby

V rámci služby poskytujeme základní sociální poradenství, individuální a skupinové aktivity a aktivizační činnosti. Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta a v objektech poskytovatele.                                                                                             

Principy poskytování služby

 • respekt ke všem klientům, jejich individuálním osobnostem a životním příběhům

 • zachování základních lidských práv a svobod

 • podpora vlastních zdrojů klienta, rodinných a komunitních vazeb

 • hledisko náboženského vyznání a dodržování zásad judaismu

Služba nabízí zejména:

 • Poradenství v sociální oblasti a oblasti sociálních služeb

 • Pomoc při zajištění sociálních a zdravotnických služeb

 • Pomoc při vyřizování úředních záležitostí a doprovody na jednání s institucemi

 • Sociální aktivizace v pracovní oblasti

 • Trénování paměti, pozitivního myšlení a koncentrace

 • Skupinové kondiční a rehabilitační cvičení

 • Výlety a vycházky, rekondiční a turistické pobyty

 • Individuální psychoterapie

 • Individuální fyzioterapie a ergoterapie

 • FIE – trénink myšlení

Zájemce o službu se může informovat na sociálním oddělení osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně. Informace o službě poskytnou sociální pracovnice, které pomohou zajistit služby dle potřeb zájemce.

Služba je poskytována bezplatně. Vybrané programy jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku poskytovatele.

SAS pro seniory a osoby se ZP 1Stáhnout
SAS pro seniory a osoby se ZP 2Stáhnout

Leták SAS pro seniory a osoby se ZP 1

Leták SAS pro seniory a osoby se ZP 2