Skip to Content

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP

POSLÁNÍ

Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je vytvářet podmínky pro aktivní život seniorů a lidí se zdravotním postižením, a to jak v jejich domácím prostředí, tak ve střediscích ŽOP a dalších objektech. Poskytovatel SAS vytváří podmínky pro vzájemné setkávání, pro udržování mentálního i fyzického zdraví, pro udržování soběstačnosti seniorů a společenského a pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, snaží se o zapojení do komunitního a společenského života, a tím preventivně působit proti pocitu osamění a společenské izolace.

CÍLE

 • vytvořit podmínky pro udržování mentálního i fyzického zdraví seniorů a osob se zdravotním postižením

 • zachovat  soběstačnost seniorů a prodloužit jejich aktivní život

 • podpořit klienty v zapojení do komunitního a kulturního života, a tím preventivně působit proti pocitu osamění a společenské izolace.

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělé osoby se ZP a senioři, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují sociální kontakt a udržet se v dobré duševní a fyzické kondici. Maximální kapacita je 240 klientů v ambulantní a terénní formě.

 

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • respekt ke všem klientům, jejich individuálním osobnostem a životním příběhům

 • zachování důstojnosti klienta

 • podpora vlastních zdrojů klienta, rodinných a komunitních vazeb

 • dodržování zásad judaismu

VSTUP DO SLUŽBY

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby vám veškeré informace o službě podají sociální pracovnice a vedoucí služby na sociálním oddělení. Obrátit se na ně můžete osobně v provozních hodinách, emailem či telefonicky.

POPIS SLUŽBY

V rámci služby poskytujeme základní sociální poradenství, individuální a skupinové aktivity a aktivizační činnosti. Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta a v objektech poskytovatele.                                                                                         

ÚHRADA ZA SLUŽBY

Služba je poskytována bezplatně. Fakultativní činnosti jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku poskytovatele.

 

SLUŽBA ZAHRNUJE TYTO ČINNOSTI:

 • Poradenství v sociální oblasti a oblasti sociálních služeb

 • Pomoc při zajištění sociálních a zdravotnických služeb

 • Pomoc při vyřizování úředních záležitostí a doprovody na jednání s institucemi

 • Sociální aktivizace v pracovní oblasti

 • Trénování paměti, pozitivního myšlení a koncentrace

 • Skupinové kondiční a rehabilitační cvičení

 • Výlety a vycházky, rekondiční a turistické pobyty

 • Individuální psychoterapie a fyzioterapie

 • FIE (Feursteinova metoda instrumentálního obohacování) – trénink myšlení

TÝM PRACOVNÍKŮ:

Vedoucí pracovnice, sociální pracovnice, psychoterapeut, sociálně aktivizační pracovníci, pracovní asistenti, zahraniční dobrovolníci, finanční asistentka.

 

Provozní doba: pondělí - pátek: 8 - 16 hod. (dále dle individuální domluvy s pracovníkem) kontaktní telefon: 222 310 951, e-mail: [email protected], web: www.kehilaprag.cz

Ceník 2024

 

/docs/2087-Ceník SAS 2024 (1).pdf


Leták SAS pro seniory a osoby se ZP 1 (PDF)

Leták SAS pro seniory a osoby se ZP 2 (PDF)