Skip to Content

Památník Terezín

Památník Terezín

V České republice je Památník Terezín jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

Památník Terezín je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.

Webové stránky:

https://www.pamatnik-terezin.cz/