Skip to Content

ČUŽM

Česká unie židovské mládeže

Česká unie židovské mládeže (zkráceně ČUŽM) je nejstarší fungující židovská mládežnická, dobrovolnická organizace v České republice. Ideově navazuje na aktivity zejména předválečného čs. spolku Blau-Weiss, Hašomer Haca'ir, ale i jiných židovských mládežnických spolků a hnutí, např. ŽSK Makabi, židovského skautského hnutí či odkazu dětí a mládeže v Ghettu Terezín. V současnosti se k této organizaci hlásí u nás i v zahraničí kolem tisíce osob. ČUŽM je jednou z přidružených organizací Federace židovských obcí v České republice.

Maiselova 250/18, 110 00 Praha, Josefov

e-mail: [email protected]