Skip to Content

Provozní středisko

  • správa objektů užívaných ŽOP

  • správa movitého majetku

  • zajišťování technického nákupu

  • technická a personální podpora kulturních a společenských akcí ŽOP

  • evidence a realizace výpůjček sbírkových předmětů

 

Kontakt:

e-mail: [email protected]

tel: 224 800 841