Praktický lékař

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

ORDINAČNÍ HODINY - DSP HAGIBOR, Vinohradská 159, Praha 10, http://www.ordinacehagibor.cz

DOVOLENÁ

Dr.Šubrt    23.1. - 27.1.2023  zástup Dr.Macháčková 222541018 P1 Jungmannova 16

Čítková 25.1.23 od 9 h mimo ordinaci

              27.1.23 mimo ordinaci

 

 

Pondělí 7:30-10:00
10:00 - 14:00 (objednaní)
  MUDr. Přemysl Šubrt 
MUDr. Karin Taussig
Úterý 7:30 - 18:00 16:00 - 18:00 (objednaní) MUDr. Přemysl Šubrt 
Středa 7:30 - 14:00 12:00 - 14:00 (objednaní) MUDr. Přemysl Šubrt 
Čtvrtek 7:30 - 14:00 12:00 - 14:00 (objednaní) MUDr. Přemysl Šubrt 
Pátek 8:00 - 12:00   MUDr. Přemysl Šubrt 

Kontakt

Smlouvy uzavřeny s následujícími pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111
  • Odborová zdravotní pojišťovna - 207
  • Vojenská zdravotní pojišťovna - 201
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra - 211